Werkgevers  /  Coronavirus: maatregelen voor werkgevers

Coronavirus: maatregelen en oplossingen

jobase corona maatregelen werknemers werrkgevers

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever dat wij voldoende informatie krijgen om de medewerker goed te kunnen voorlichten en voorbereiden op zijn nieuwe functie. Wij zorgen ervoor dat de medewerker de informatie ontvangt en begrijpt. Zo weet de medewerker welke risico’s er mogelijk zijn op de werkplek en met welke veiligheidsmaatregelen er rekening gehouden moet worden tijdens het werk.

Wat betekent dit voor jou als werkgever?

  Je bent verantwoordelijk voor het naleven en toepassen van de RIVM-richtlijnen en algemene hygiënische voorschriften werkplek.
  Je bent wettelijk verplicht om de informatie uiterlijk één dag voor aanvang van de werkzaamheden aan ons te verstrekken.
  Wanneer de medewerker bij jou aan de slag gaat zie je erop toe dat deze de corona maatregelen naleeft.
  Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid van het werk, de werkplek en voor de veiligheidsvoorschriften. Deze veiligheidsvoorschriften moeten gebaseerd zijn op de RIVM-richtlijnen.
  Je zorgt ervoor dat de medewerker de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) krijgt inclusief instructies.

Algemene hygiënische voorschriften voor een veilige werkplek

  Zorg dat er voldoende handzeep, desinfecterende gel en tissues aanwezig zijn.
  Maak meerdere malen per dag schoon met reguliere schoonmaakmiddelen: balies, deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen, toetsenborden, computermuizen, telefoons, kranen, zeephouders, gootstenen en toiletten.
  Door ‘groeten zonder aanraking’ in te voeren, wordt handen schudden vermeden en het risico op overdracht via de handen aanzienlijk verminderd. Maak dit beleid ook duidelijk kenbaar.
  Zorg voor een goede ventilatie in binnenruimtes.